O společnosti

Společnost Gawistav Praha s.r.o. je společnost jednoho vlastníka, pana Michala Hořejšího, který začal podnikat již v roce 1998. Její založení bylo logickým vyústěním nárůstu podnikatelských aktivit vlastníka podnikajícího jako fyzická osoba. Společnost se, od svého založení, věnovala základním oborům ve stavebnictví, čímž navázala na původní podnikatelské aktivity majitele a čerpala tak z jeho dosud nabytých zkušeností.

Gawistav Praha s.r.o. je společností  jejíž hlavní motto je korektní jednání, poctivá práce a snaha co nejvíce vyjít vstříc zákazníkovi.